Sociaal werker jonge mantelzorgers

In Nederland groeit 1 op de 5 kinderen op als jonge mantelzorger. Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren die opgroeien met een ziek of beperkt gezinslid. Dit kan een broer met autisme zijn, een zus met ADD, een vader met een lichamelijke beperking of een moeder met een verslaving.

Wij weten dat niet alle jonge mantelzorgers het zwaar of moeilijk hebben, maar dat opgroeien met zorg effect heeft op een jong individu dat is een feit. Jonge mantelzorgers geven zelf aan dat zij behoefte hebben aan informatie, ontspanning, erkenning en uitwisseling met lotgenoten. Dit zijn dan ook de belangrijkste pijlers in het ondersteuningsaanbod.

Waarvoor kun je bij ons terecht?

 • Als je iemand bent of kent die opgroeit met een ziek of beperkt gezinslid
 • Vragen over de thuissituatie of het gezinslid waarmee je opgroeit
 • Deelnemen aan ons wisselende activiteitenaanbod
 • Deelnemen aan een cursus
 • Voor een ervaringsmaatje
 • Informatie, tips, voorlichting en advies omtrent jonge mantelzorg

Wij komen graag in contact

Veel mensen denken dat je een jonge mantelzorger bent als je de fysieke zorg over een gezinslid hebt. Maar het is veel meer dan dat. Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren in de leeftijd van 4-21 jaar die een familielid hebben met een ziekte, beperking, stoornis of verslaving. Zij kunnen zorgen voor, zich zorgen maken over of juist zorg moeten missen binnen de gezinssituatie. Dit kan veel energie kosten en de nodige zorgen met zich mee brengen. Zij kunnen dus wel een steuntje in de rug gebruiken.

Voor wie?

 • Kinderen en jongeren
 • Ouders / verzorgers
 • Professionals
 • Vrijwilligers en stagiaires

Wat doe ik?

 • Luisteren
 • Ondersteunen
 • Adviseren
 • Informeren
 • Onderzoeken
 • Organiseren

Jonge mantelzorgers

Activiteit

Cursussen

Ervaringsmaatjes

Ondersteuning

Neem geheel vrijblijvend en gratis contact op met

Ellen Blokhuis
T:0640918210
E: e.blokhuis@swtd.nl