Ons aanbod

MAATSCHAPPELIJK WERK

Ondersteuning
Schoolmaatschappelijk werk
Formulierenservice

SENIOREN

Ondersteuning
Personenalarmering
Tafeltje dekje
Spreekuur
Scootmobiel tochten
Dorpshuiskamer
Activiteiten en cursussen

MANTELZORG

Ondersteuning
Cursussen
Bijeenkomsten

VRIJWILLIGE INZET

Ondersteuning
Servicepunt
Verenigingen

ARMOEDEPREVENTIE

Ondersteuning
Kindpakket
Voedselbank
Kledingbank Oosttwente
Kijkje in de keuken
Formulierenservice

JONGE MANTELZORGERS

Activiteiten
Cursussen
Ervaringsmaatjes
Ondersteuning

JEUGD

Ondersteuning
Spreekuur
Maatschappelijke stage

DORPSONDERSTEUNING

Ondersteuning
Spreekuur