Ons aanbod aan diensten & producten

JEUGD

Spreekuur
Ondersteuning
Maatschappelijke stage

ARMOEDEPREVENTIE

Ondersteuning
Kindpakket
Voedselbank
Kledingbank Oosttwente
Kijkje in de keuken

SENIOREN

Ondersteuning
Personenalarmering
Tafeltje dekje
Activiteiten en cursussen
Spreekuur
Scootmobiel tochten
Dorpshuiskamer

VRIJWILLIGE INZET

Ondersteuning
Servicepunt
Verenigingen

MANTELZORG

Ondersteuning
Cursussen
Bijeenkomsten
Scholing

JONGE MANTELZORGERS

Ondersteuning
Activiteiten
Cursussen
Ervaringsmaatjes

DORPSONDERSTEUNING

Ondersteuning
Spreekuur