Missie

Wij versterken de zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en vitaliteit van jong en oud. Vertrouwen in eigen kunnen en het besef dat men deel uitmaakt van een groter geheel verhogen het gevoel van veiligheid, welzijn en geluk en verlagen het beroep dat men doet op de gezondheidszorg.

Visie

  • Wij worden herkend en erkend als een vooruitstrevende organisatie die het welzijnswerk binnen ons werkgebied vernieuwt en verbetert.
  • Wij zijn gericht op het verbinden van partijen en het stimuleren van samenwerking en samengaan.
  • Wij zijn een ondernemende welzijnsorganisatie die inspeelt op de behoeften uit de samenleving en bieden oplossingen op maat.
  • Wij bieden deskundige ondersteuning aan individuele burgers en groepen burgers, verenigingen en andere vrijwilligersorganisaties,  onderwijsinstellingen, zorgprofessionals en gemeenten. Onze producten en diensten dragen bij aan het realiseren van onze gemeenschappelijke missie.