Achtergrond

De Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD) is dé welzijnsinstelling voor de gemeenten Tubbergen en Dinkelland. Als vooruitstrevende welzijnsorganisatie ondersteunen wij de inwoners van beide gemeenten en stimuleren positieve gezondheid. Positieve gezondheid is het vermogen om je aan te passen en regie te voeren in je leven.

De SWTD kent beide gemeenten goed en heeft veel ervaring met haar inwoners. We participeren in veel netwerken en voelen ons zeer betrokken bij ons werkgebied. We zijn een brede welzijnsorganisatie waarin acht thema’s elk met een eigen doelgroep centraal staan. Die acht thema’s zijn: Senioren, Jeugd, Armoede, Mantelzorg, Jonge Mantelzorg, Dorpsondersteuning, Vrijwillige inzet en Maatschappelijk Werk. Wij adviseren, ondersteunen en bieden ook een viertal diensten aan: Buurtbemiddeling, Tafeltje Dekje, Personenalarmering en ANWB-AutoMaatje.

Wij werken graag samen. Uiteraard met de beide gemeenten maar ook met andere welzijnsorganisaties. We zijn de spil in de netwerkorganisatie “Schakel”. We werken met een klein team van bevlogen professionals en een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Wij werken vraaggericht, zijn innovatief en gaan nieuwe uitdagingen niet uit de weg. De samenleving verandert en daarin veranderen wij mee.

Onze ambitie is een belangrijke bijdrage te geven aan het levensgeluk en de vitaliteit van alle inwoners van de gemeenten Tubbergen en Dinkelland. Ons motto is: “Sociaal, dat werkt”.