Voedselbank

Zowel in Tubbergen als in Dinkelland is er een Voedselbank. De Voedselbank in Tubbergen is onderdeel van Voedselbank Almelo en de Voedselbank Dinkelland is onderdeel van de Voedselbank Oost Twente. De Voedselbank zamelt gratis voedsel in en stelt hieruit pakketten samen. De Voedselbank verwerft voedsel via het districtscentrum in Deventer, bij regionale bedrijven en bij andere plaatselijke voedselbanken (al dan niet via uitwisseling). Dit voedsel mag niets kosten. Het verworven voedsel wordt tijdelijk opgeslagen en/of direct verwerkt in pakketten die uitgegeven worden. De mensen die aan de gestelde criteria voldoen komen in aanmerking voor een voedselpakket.

Meer informatie en contact

Tubbergen

Afhaalpunt:
Gebouw Noaberkracht (voorheen Soweco)
Newtonstraat 13
Tubbergen.

Elke vrijdagmiddag van 14.30 uur tot 15.15 uur. Men kan zich melden voor de intake op elke eerste vrijdag van de maand van 10.00 uur tot 11.30 uur aan de Eeshoflaan 21 in Tubbergen. Voor algemene informatie en ingeval het niet kunnen afhalen van het pakket bellen op vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur Telefoonnummer: 06-18464776.

Dinkelland

Afhaalpunt:
Uitgifte op maandag van 18.15 uur tot 19.00 uur
en op vrijdag van 14.30 tot 15.30 uur bij het Rode Kruis in Denekamp.

Men kan een aanvraag indienen via hulpverlener of bewindvoerder of bellen met de cliëntcommissie tel. 06-23502124 of 06-28654732.