Ondersteuning

De Sociaal werker Armoedepreventie is jouw aanspreekpunt en wegwijzer wanneer je in een moeilijke financiële situatie zit of wanneer je signaleert dat iemand financiële nood heeft. Wij onderzoeken of er al gebruik gemaakt wordt van alle voorzieningen die er in de gemeente Tubbergen of Dinkelland zijn. Zo niet, dan wijzen wij de weg naar het aanvragen van de voorziening(en) en/of helpen bij het aanvragen ervan.

Naast ondersteuning bij financiële nood ondersteunen en stimuleren wij initiatieven die armoede kunnen voorkomen of bestrijden. Dus heeft u een idee of suggestie? Schroom niet om ons om hulp te vragen.