Bureau vrijwillige inzet

In de visienota “Omzien naar elkaar” hebben de gemeenten Tubbergen en Dinkelland hun ambities beschreven die relevant zijn voor het vrijwilligersbeleid en de vrijwillige inzet van hun inwoners:

 • De gemeente ondersteunt initiatieven die het model van eigen kracht/ omzien naar elkaar versterken.
 • (Cyber)Pesten

Uitgangspunten zijn dat vrijwillige inzet en burgerinitiatieven gestimuleerd moeten worden en eventuele belemmeringen zoveel mogelijk worden weggenomen.

In beide gemeenten is SWTD actief met het stimuleren, coördineren en faciliteren van vrijwillige inzet. In Tubbergen is hiervoor in 2016 een collega aangetrokken voor de nieuwe functie van Adviseur Verenigingen en Vrijwillige Inzet; in de gemeente Dinkelland krijgt een dergelijke rol z’n beslag in 2017.

Voor het laatste nieuws, volg ons op Twitter & Facebook!

SWTD

Vrijwilligers-
centrale

Twitter

Een aantal vrijwilligers activiteiten:

 • Adviseur V&V
 • Netwerken en vindplekken
 • Imago
 • Bedrijfsleven betrekken
 • Grenzen
 • Nieuwe doelgroepen

Wat doet deze Adviseur V&V?

 • Verbindt de vrijwilligersorganisaties, professionele organisaties en de gemeente;
 • Ondersteunt, coördineert en faciliteert de Vrijwillige Inzet in de gemeente;
 • Heeft een goed overzicht van het netwerk in de gemeente (spil functie);
 • Kent de wegen binnen de gemeente;
 • Blogt, twittert en is actief op facebook, om te delen wat hij/ zij in de gemeente tegenkomt op het gebied van vrijwillige inzet. Dit kunnen tips en trucs zijn, goede voorbeelden en nieuwtjes
 • Neemt initiatief en organiseert;

Zorgt voor bouwstenen die in de gemeente weggezet kunnen worden. Bijvoorbeeld een plan dat verenigingen makkelijk kunnen overnemen om het vrijwilligerswerk binnen hun vereniging te versterken. Door methoden te laten zien dat vrijwilligerswerk ook.

Verbondenheid is nodig om bondgenootschap te bereiken. Om dit te realiseren:

 • Wordt geïnvesteerd in de betrokkenheid van dorpsraden bij de Vrijwillige Inzet;
  Komen verbindingen met de overheid tot stand doordat de ambtenaren en wethouders uit het  gemeentehuis komen en “De boer op gaan”
  Korden de centrale personen van de kernen met elkaar verbonden.

Veilig oppikken van signalen.
Omdat vrijwilligers vaak midden in de samenleving werken, kunnen zij ook signalen herkennen waar actie op ondernomen moet worden. Denk aan een kind dat opeens ander gedrag heeft of blauwe plekken heeft. Er moet een breed netwerk zijn waar vrijwilligers laagdrempelig terecht kunnen met hun vragen en waar zij ondersteuning krijgen van een professional waar dat nodig is. Op deze manier moet gezorgd worden voor een veilige vroeg signalering. (denk aan de meldcode kindermishandeling en ouderenmishandeling).

Het aantrekkelijker maken van vrijwilligers werk.
Het moet aantrekkelijker worden om vrijwilligerswerk te doen, het imago is te stoffig. Het moet duidelijker worden dat vrijwillige inzet een verrijking van het CV is en dat je daardoor makkelijk een baan vindt.

Het activeren van een breder netwerk van bedrijven.
Op het gebied van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen gebeurt er al best veel in beide gemeenten, maar dit beperkt zich nog teveel tot de lokale bakker en speelgoedwinkel. De Adviseur zal een breder netwerk van bedrijven activeren, zodat ook de lokale advocaten en de autohandelaar betrokken zijn. Een Beursvloer is een mogelijkheid om de ondernemers te betrekken. Tijdens een beursvloer wordt er “gehandeld” in vrijwilligerswerk. Vraag en aanbod komen tijdens een dagdeel samen.

De intrinsieke waarde van vrijwillige inzet is essentieel.
Er zijn grenzen aan verbondenheid. Vrijwillige Inzet moet niet een verplichtend karakter krijgen. De intrinsieke waarde van Vrijwillige Inzet is essentieel. Het moet aansluiten bij de leefwereld. Een stimulerend karakter mag Vrijwillige Inzet wel hebben, zoals participatie van bijstandsgerechtigden en MAS (Maatschappelijk stages).

Op zoek naar een activiteit als vrijwilliger?
Bent u op zoek naar een leuke en leerzame vrijwilligersactiviteit of bent u juist op zoek naar een vrijwilliger? Neem dan contact op met ons Bureau Vrijwillige Inzet via 085-0479404 Of stuur een mailtje naar vrijwilligerswerk@swtd.nl

Heeft u een vraag voor de Adviseur Verenigingen en Vrijwillige Inzet? Neem dan contact op met Marleen Wagenaar of Kristel Trimbos via ons algemene nummer 085-0479400 of mail naar m.wagenaar@swtd.nl en/of k.trimbos@swtd.nl

SWTD OP FACEBOOK