Klik in het bovenstaande menu op het onderdeel
waar je meer informatie over wilt weten

Bestuur

Het bestuur van onze stichting bestaat uit 5 leden. Onderstaand stellen zij zich aan u voor:

Sjef Visschedijk | voorzitter
Henri Koop | secretaris
Jos Vennegoor | penningmeester
Anny Masselink - Poppink | lid
Erna Weda - Welhuis | lid

Visie