Het aanbod van SWTD

Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD) is dé welzijnsinstelling voor de gemeenten Tubbergen en Dinkelland. Als vooruitstrevende welzijnsorganisatie ondersteunen wij de inwoners van beide gemeenten en stimuleren positieve gezondheid. Positieve gezondheid is het vermogen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. SWTD kan daarin ondersteunen! Sociaal werkt!

Maatschappelijk werk

Voor alle inwoners van de gemeente Tubbergen van 18 jaar en ouder.

Senioren

De partners van de ouder wordende inwoners van Tubbergen en Dinkelland.

Mantelzorg

Ondersteuning voor mantelzorgers en begeleiding voor zorgvrijwilligers.

Vrijwillige inzet

Jouw partner in vrijwillige inzet. Wij maken werk van zelfredzaamheid, meedoen in de samenleving en vitaliteit.

Armoedepreventie

Jouw aanspreekpunt en wegwijzer wanneer je in een moeilijke financiële situatie zit of signaleert dat iemand financiële nood heeft.

Jeugd

Wij willen (preventief) problemen of risico’s in een vroeg stadium bij de jeugd signaleren.

Jonge mantelzorgers

Wij bieden een steuntje in de rug aan jonge mantelzorgers.

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling ondersteunt buurtgenoten die een conflict hebben, om met elkaar in gesprek te gaan en tot een oplossing te komen.

Tafeltje dekje

Verse maaltijden worden op verantwoorde manier bereid en door vrijwilligers thuisbezorgd

ANWB Automaatje

Van A naar B met een vrijwilliger meerijden voor een kleine onkostenvergoeding.

Personenalarmering

Een hulpmiddel om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Een hulplijn dat altijd te bedienen is én 24/7 verbonden is met de meldkamer.

Facebook

SWTD
SWTD30/11/2023 @ 18:28
Herterij Twente
Vandaag was er weer een prachtige wandeling georganiseerd door onze sociaal werker mantelzorg SWTD in de omgeving van de Herterij Geesteren. De wandeling was uitgestippeld en we kregen uitleg onderweg door Anton Schrijver. Het was koud maar droog dus heerlijk wandelweer. Dank aan Anton👍
Na afloop was er koffie met taart bij de Herterij en hadden we even tijd om bij te praten als lotgenoten onder elkaar. De mantelzorgers die niet kunnen of willen wandelen sloten om 15.00 uur aan voor de koffie. Het was weer een geslaagde middag!
SWTD
SWTD28/11/2023 @ 17:05
Buurtkamer De Noaber wordt elke woensdagochtend gehouden in
sporthal De Haambrink te Mariaparochie. Tussen half 10 en half 12 is iedereen welkom. Leeftijd is niet belangrijk, alleen een goed humeur telt.
De koffie/thee kost 1,20 euro en de gezelligheid is gratis. Er kan worden gekaart, gesjoeld, gebiljart en nog veel meer. En buiten kan er mee worden gedaan aan Oldstars-tennis en Jeu-de-boules. Mocht iemand geen vervoer hebben, dan kan vóór dinsdags 12.00 uur een lift worden aangevraagd.
SWTD
SWTD28/11/2023 @ 9:51
Afscheid vrijwilliger Cindy Vreman bij ‘Broodje Begrip’

Afgelopen dinsdag 21 november was het voor Cindy de laatste keer dat ze haar steentje heeft bijgedragen tijdens de lunch bij ‘Broodje Begrip’. Cindy was vanaf de start, in juni 2022, betrokken als vrijwilligster met haar (zorg)hart op de goede plek.

Cindy toverde met haar enthousiasme, haar vrolijkheid en warme betrokkenheid een lach op het gezicht van de deelnemers maar ook van de gasten.
De deelnemers en de werkgroep dementie Tubbergen hebben haar een bloemetje aangeboden en willen Cindy nogmaals van harte bedanken voor haar inzet.

Inmiddels hebben we in Ina Mensink een nieuwe waardige opvolgster gevonden die vrijwillig komt ondersteunen bij broodje begrip, iedere derde dinsdag van de maand bij Elke’s Cookworld in Tubbergen (muv december).

Deelnemers gezocht
Mocht het u of een bekende met geheugenproblemen/dementie leuk lijken om deel te nemen, bent u van harte welkom om eens te komen kijken. Gezelligheid en ongedwongen staat bij Broodje Begrip hoog in het vaandel.
Heeft u of een naaste interesse, bel gerust naar Nicolet Plegt op: 06-38275388 of naar Iris Bramer op 06-23821085 voor meer informatie.

Hebt u zin om een keer te komen lunchen?
De eerstvolgende data waarop de lunchroom open is, is dinsdag 16 januari 2024.
Als u wilt komen lunchen dan kunt u zich aanmelden bij Nicolet Plegt, sociaal werker senioren SWTD tel. 06-38275388 / n.plegt@swtd.nl.
U bent van harte welkom.

Fit & Vitaal Tubbergen
SWTD
SWTD20/11/2023 @ 17:31
𝗦𝘁𝗲𝘂𝗻𝗴𝗲𝘇𝗶𝗻𝗻𝗲𝗻 𝗴𝗲𝘇𝗼𝗰𝗵𝘁!🤝💙
Soms loopt de spanning in een thuissituatie even op. Dat merken wij allemaal, zonder dat het direct voor problemen zorgt. In sommige gevallen komen er zo veel problemen tegelijk dat de zorg voor een kind op dat moment even lastig kan zijn. Door een steungezin te koppelen aan een gezin met een hulpvraag kunnen ouders en kinderen ontlast worden.

Vrijwillige steungezinnen kunnen van grote meerwaarde zijn. Als steungezin vang je kinderen op die ondersteuning kunnen gebruiken. Dat kan voor een dag(deel) of een nachtje. Een steungezin kan een daarnaast een luisterend oor bieden, advies geven of praktisch ondersteunen bij bijvoorbeeld afspraken met het consultatiebureau.

Iets voor jou? We horen het graag!
Meer informatie via: www.dinkelland.nl/steungezinnen-gezocht
Of neem direct contact op met Karin Snijders via 085-0479400 voor meer informatie en/of aanmelding 📞✨
SWTD
SWTD20/11/2023 @ 17:31
𝗦𝘁𝗲𝘂𝗻𝗴𝗲𝘇𝗶𝗻𝗻𝗲𝗻 𝗴𝗲𝘇𝗼𝗰𝗵𝘁!🤝💚
Soms loopt de spanning in een thuissituatie even op. Dat merken wij allemaal, zonder dat het direct voor problemen zorgt. In sommige gevallen komen er zo veel problemen tegelijk dat de zorg voor een kind op dat moment even lastig kan zijn. Door een steungezin te koppelen aan een gezin met een hulpvraag kunnen ouders en kinderen ontlast worden.

Vrijwillige steungezinnen kunnen van grote meerwaarde zijn. Als steungezin vang je kinderen op die ondersteuning kunnen gebruiken. Dat kan voor een dag(deel) of een nachtje. Een steungezin kan een daarnaast een luisterend oor bieden, advies geven of praktisch ondersteunen bij bijvoorbeeld afspraken met het consultatiebureau.

Iets voor jou? We horen het graag!
Meer informatie via: www.tubbergen.nl/steungezinnen-gezocht
Of neem direct contact op met Karin Snijders via 085-0479400 voor meer informatie en/of aanmelding. 📞✨
SWTD
SWTD17/11/2023 @ 16:08
Dinkelland en Tubbergen staan beide in de top 4 van gemeenten waar de meeste alcohol gedronken wordt. Bepaald niet iets om trots op te zijn, gezien de gevaren die alcohol met zich meebrengt. Niet in het minst omdat alcohol nog altijd het middel is waar de meeste mensen verslaafd aan zijn. Preventie is dus op zijn plek, ook wat betreft drugs. 🚫💊 Want ook die zijn tegenwoordig een thema in de beide gemeenten.

Rick Ravenshorst, sociaal werker jeugd bij SWTD, en Annemarie Boersma, preventiewerker bij Tactus werken samen aan het preventiebeleid. “We verzorgen preventielessen op basisscholen en het middelbaar onderwijs,” vertelt Boersma. “Dat begint met info over beeldschermverslaving en gaat daarnaast over het gebruik van middelen. Op basisscholen krijgen de leerlingen een gastles van ons, gecombineerd met e-learningmodule en een groepsopdracht. De resultaten van de opdracht worden gepresenteerd op een ouder-kindavond. Dat doen we bewust in groep 8, nog voordat ze gaan drinken of dat andere middelen ter sprake komen.” 📚👨‍👩‍👧‍👦

Drugsgebruik is tegenwoordig niet meer iets van de grote stad. Ook in Dinkelland en Tubbergen komt het voor. In een reeks van drie verhalen vertellen professionals over hun ervaringen. In dit derde verhaal geven sociaal werker Rick Ravenhorst en preventiewerker Annemarie Boersma een inkijkje in hun werkzaamheden.

Lees hun hele verhaal 👉 www.tubbergen.nl/middelenpreventie-bij-jongeren-doo-t-henig-niet-genoeg 📖👀