Voedselbank

Zowel in Tubbergen als in Dinkelland is er een Voedselbank. De Voedselbank in Tubbergen is onderdeel van Voedselbank Almelo en de Voedselbank Dinkelland is onderdeel van de Voedselbank Oost Twente. De Voedselbank zamelt gratis voedsel in en stelt hieruit pakketten samen. De Voedselbank verwerft voedsel via het districtscentrum in Deventer, bij regionale bedrijven en bij andere plaatselijke voedselbanken (al dan niet via uitwisseling). Dit voedsel mag niets kosten. Het verworven voedsel wordt tijdelijk opgeslagen en/of direct verwerkt in pakketten die uitgegeven worden. De mensen die aan de gestelde criteria voldoen komen in aanmerking voor een voedselpakket.

Meer informatie en contact

Tubbergen

Afhaalpunt:
Soweco
Newtonstraat 13
Tubbergen.

Elke vrijdagmiddag van 15.30 uur tot 16.00 uur. Men kan zich aanmelden voor een pakket op de eerste en de derde vrijdag van de maand van 10.00 uur tot 11.30 uur bij de Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland. Voor algemene informatie en ingeval het niet kunnen afhalen van het pakket bellen op vrijdag vóór 12.00 uur, Telefoonnummer: 06-41605996.

Aanmelden voor de Voedselbank Tubbergen

Dinkelland

Afhaalpunt:
Uitgifte op vrijdagmiddag bij het Rode Kruis in Denekamp.

Er is geen persoonlijke intake in Dinkelland. Men kan een aanvraag indienen via hulpverlener of bewindvoerder of bellen met de cliëntcommissie tel. 06-23502124 of 06-28654732.

Aanmelden voor de Voedselbank Dinkelland
Mail direct naar de Voedselbank Dinkelland