Senioren

Onze Adviseurs Senioren-werk leveren een bijdrage aan de uitdaging om de ouder wordende inwoners van Tubbergen en Dinkelland zo lang en zo prettig mogelijk in hun eigen omgeving te laten wonen. Ook als zij geconfronteerd worden met leeftijd gerelateerde problematiek zoals fysieke beperkingen, dementie en andere gezondheidsproblemen of een beperkt sociaal netwerk of zelfs eenzaamheid. In de samenleving zien we dat de diversiteit onder ouderen toeneemt. Aan de ene kant zijn de vitale en levenslustige ouderen die tot op hoge leeftijd prima voor zichzelf kunnen zorgen en graag vrijwillig nog een steentje bijdragen. Aan de andere kant zien we ouderen die sterk afhankelijk zijn van hulp en (mantel)zorg. Daartussen zit een gebied met ouderen die, soms even, soms langer, ondersteuning nodig hebben om de regie op het eigen leven te behouden. Op deze groep richten onze adviseurs zich.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nicolet Plegt of Ria Kamphuis via ons algemene nummer 085-0479400 of mailen naar:
n.plegt@swtd.nl of r.kamphuis@swtd.nl

Senioren op eigen kracht

“Senioren Op Eigen Kracht” is één van onze initiatieven om eenzaamheid te voorkomen en zelfredzaamheid te stimuleren. Het project wordt uitgevoerd door (vrijwillige) seniorenvoorlichters. De seniorenvoorlichter komt bij leeftijden van 80-85 en 90 iedere 5 jaar bij u op huisbezoek en gaat met u in mantelzorgondersteuning door het overnemen van de beide steunpunten van Stichting Informele Zorg Twente..