Jaarverslag 2019 SWTD

We kijken terug op een dynamisch jaar. In 2019 waren we volop actief in de gemeenten Tubbergen en Dinkelland. Samen met ruim 400 vrijwilligers staan we klaar voor alle inwoners van deze gemeenten die een zetje in de goede richting kunnen gebruiken. Onze ambitie is een bijdrage te leveren aan het levensgeluk van de inwoners van onze gemeenten en naar ons idee zijn we daar in 2019 zeker in geslaagd.

We zijn als SWTD in 2019 sterk gegroeid. Het aantal medewerkers groeide van 14 naar 22 binnen een jaar tijd. We gaan uitdagingen niet uit de weg en daarom hebben we nieuwe zaken opgepakt. De vier meest in het oog springende zaken uit 2019 in deze zijn:

1. Vanaf januari 2019 zijn we verantwoordelijk voor de ondersteuning van de jonge mantelzorgers. Sharon Borggreve is ons team komen versterken en heeft jonge mantelzorgers als specifiek aandachtsgebied. Zij werkt daarin nauw samen met de Stichting Informele Zorg Twente.

2. Jolande Lammertink is per 1 juni gestart als dorpsondersteuner in Saasveld. De dorpsondersteuner Saasveld is een experiment in het sociaal domein waarin we gaan onderzoeken of we op deze manier welzijn en zorg dichterbij de mensen kunnen brengen. Het initiatief komt uit Saasveld zelf, de dorpsondersteuner is bij de SWTD in dienst.

3. Vanaf 1 oktober 2019 zijn we als SWTD verantwoordelijk voor het maatschappelijk werk in de gemeente Tubbergen. Ons team is daartoe uitgebreid met vijf nieuwe collega’s die we van Avedan uit Almelo hebben overgenomen. Marbeth Brinkerink, Karin Ganzeboom, Richelle Greven en Jan Vreugdenhil zijn de maatschappelijke werkers in ons team en Ellen aan de Stegge, de schoolmaatschappelijk werker. Voor ons als SWTD een forse uitbreiding en een grote verantwoordelijkheid.

4. In november 2019 zijn we gestart met ANWB-Automaatje. Op gebied van personeel betekende dit geen uitbreiding maar wel een verandering voor Elise Koopman die de coördinatie van het vervoersproject voor haar rekening neemt. Wel betekende dit een forse uitbreiding in het aantal vrijwilligers voor de SWTD, binnen no-time waren 6 vrijwilligers als matchplanners gevonden en meldden zich meer dan 20 vrijwilligers als chauffeur.

De SWTD is een brede welzijnsorganisatie waarin we langs acht thema’s met eigen doelgroepen werken. Drie thema’s (jonge mantelzorg, maatschappelijk werk en dorpsondersteuning) zijn in 2019 van start gegaan, de overige vijf thema’s, senioren, jeugd, mantelzorg, armoede en vrijwillige inzet &verenigingen kennen we al langer.

WAAR ZIJN WE TROTS OP!!

In 2019 is hard gewerkt en veel gerealiseerd. Per thema laten we zien waar we trots op zijn.

Jonge Mantelzorg
In 2019 zijn we als SWTD voor het eerst echt verantwoordelijk voor dit thema geweest. Sharon Borggreve maakt deel uit van het SWTD-team en kan nu lokaal makkelijker en gerichter werken. Op die manier bereikt ze gemakkelijker de jonge mantelzorgers in onze gemeenten. Ze werkt ook voor de Stichting Informele Zorg Twente en van daaruit kan ze ervaring, knowhow en activiteiten inzetten. Toen Sharon in 2019 met zwangerschapsverlof ging nam Wesley Elfers vanuit de SIZTwente de verantwoordelijkheid voor de jonge mantelzorgers over en dat liep gesmeerd.
In 2019 werden er voor de jonge mantelzorgers 12 evenementen georganiseerd. Van oud Hollandse spelletjes en pizza workshops bij Actief Twente in Denekamp tot paardrijden en broodjes bakken bij Stayble in Mander. Zes kinderen uit onze gemeenten volgeden een Brussencursus en de KiVa-cursus.

Maatschappelijk Werk
Per 1 oktober 2019 namen we de verantwoordelijkheid voor het Maatschappelijk Werk voor de gemeente Tubbergen over van Avedan uit Almelo. Een zeer ingrijpende verandering voor de SWTD; vijf nieuwe collega’s en een nieuw thema. We hebben de laatste drie maanden van 2019 kennis gemaakt met het thema en de nieuwe collega’s: Jan Vreugdenhil, Richelle Greven, Marbeth Brinkerink, Karin Ganzeboom en Ellen aan de Stegge. Het is fijn om te horen en te zien dat de nieuwe collega’s zich snel thuis voelden en dat de cliënten van de overgang geen hinder hebben ondervonden. Voor 2020 zetten we in op meer zichtbaarheid in de gemeente Tubbergen, een stevige samenwerking met Wijkracht en een nieuw registratiesysteem: Hello’s.

Armoede
Gezien de grote hoeveelheid werk en verantwoordelijkheid hebben we in februari 2019 besloten om per gemeente met één Sociaal Werker Armoede te gaan werken. Voor Tubbergen is dit Mariska Jogems en voor Dinkelland Astrid Wessling. Onze Sociaal Werkers zijn vooral trots op de samenwerking die in het kader van armoede steeds meer ontstaat. Samenwerking tussen de instanties die zich met armoede bezig houden; de Voedselbank, Stichting Leergeld, Caritas, PCI, Verjaardagsbox, SWTD etc. Samenwerking ook tussen de gemeenten Dinkelland, Tubbergen, Losser, Oldenzaal en de hogeschool Saxion. We zijn trots op onze Nieuwsbrief, op onze Kijkjes in de Keuken, want op die manier creëren we meer bekendheid in de samenleving voor dit gevoelige thema. Deze groeiende bekendheid resulteert in steeds grotere aantallen gezinnen en kinderen in armoede die we weten te bereiken. In 2019 ontvingen 282 kinderen een meedoenpakket (Tubbergen : 122 en Dinkelland 160), dit is een stijging van 35% ten opzichte van 2018. Ook het aantal kinderen dat een schoolpakket ontving steeg fors. In 2018 ontvingen 152 kinderen een schoolpakket, in 2019 waren dit er 194, een stijging van 28%. Deze aantallen geven ons een dubbel gevoel. Aan de ene kant verontrustend dat er ook in onze relatief rijke gemeente zoveel kinderen wonen die onder de armoedegrens leven en aan de andere kant verheugend dat we in staat zijn steeds meer gezinnen en kinderen te bereiken die hulp nodig hebben.

Senioren
Voor de ouderen zijn Nicolet Plegt (gemeente Tubbergen) en Ria Kamphuis (gemeente Dinkelland) al jaren vertrouwde gezichten als Sociaal Werker Senioren. Belangrijk om met name richting deze sterk groeiende doelgroep stabiliteit en continuïteit te borgen. Huisbezoek is een belangrijk onderdeel van het werk. Dit wordt in samenwerking gedaan met vrijwilligers die met name op pad gaan in het kader van Senioren op Eigen Kracht (SOEK). Op deze manier bezoeken we jaarlijks meer dan 400 ouderen in onze gemeenten.
We verzorgen cursussen: Ipad en tabletcursussen, rijvaardigheidscursussen, en voor het eerst een serie bijeenkomsten Verlies en Rouw met 8 deelnemers. Ria Kamphuis volgde daartoe een post-HBO opleiding Verlies en Rouwtherapie aan de Sociale Academie Utrecht en ontwikkelde als beroepsproduct, een Lotgenotencontactgroep.

Nicolet Plegt is één van de aanjagers van Dementie vriendelijk Tubbergen. Samen met casemanagers van verschillende thuiszorgorganisaties heeft ze een plan ontwikkeld om mensen met dementie volwaardig mee te laten doen in de Tubbergse samenleving.
De Sociale Dienstverlening van de SWTD richt zich voornamelijk op de doelgroep senioren. Tafeltje Dekje, Personenalarmering en ANWB-Automaatje zijn de drie concrete zaken die we aanbieden. Allereerst kunnen ouderen met behulp van deze diensten langer thuis blijven wonen maar zeker zo belangrijk is dat ouderen via deze diensten bezocht worden en dus in contact blijven met anderen. In 2019 brachten onze vrijwillige chauffeurs ruim 36.500 maaltijden binnen onze gemeentegrenzen rond en evenzo vaak was er dus contact. Het aantal aansluitingen voor personenalarmering binnen onze gemeenten is in 2019 gestegen naar 327 aansluitingen. In de gemeente Dinkelland groeide het aantal met bijna 30%. ANWB-Automaatje is pas medio november 2019 gestart. Qua vrijwilligers voor de positie van matchplanners en chauffeurs loopt het prima en ook zijn de vervoerservaringen goed. Onze sociale dienstverleners Elise Koopman, Maureen Loohuis en Hermien de Winter zijn dagelijks in de weer met deze diensten maar worden ook breder ingezet. Maureen volgde in dat kader de opleiding HBO Ouderenzorg bij de NCOI.

In het kader van de doelgroep senioren organiseerden we in de oude sporthal in Tubbergen de voorstelling “Dag Mama” voor 330 enthousiaste bezoekers. In Ootmarsum organiseerden we een Alzheimeravond voor 120 belangstellenden. In Denekamp en Ootmarsum namen we de organisatie van de ouderencontactmiddagen van het Rode Kruis over. Jaarlijks bieden we zo een kleine 300 senioren een leuke zaterdagmiddag. Ongeveer 250 ouderen genieten elke maand van een gezamenlijke maaltijd in het kader van de open eettafel in beide gemeenten. Op jaarbasis betekent dit dat zo’n 3.000 maaltijden gezamenlijk worden genuttigd.

Mantelzorg
In september 2019 organiseerden we voor de eerste keer een driedaags arrangement voor zwaarbelaste mantelzorgers. Een groep van 8 deelnemers waardeerde dit arrangement met gemiddeld cijfer van 9,5. Maandelijks organiseerden we in 2019 bijeenkomsten in Dinkelland en Tubbergen. Soms informatief, dan weer een wandeling of bezichtiging. Het gaat om herkenning, om het delen van ervaringen, om contacten. We zien dat de belangstelling voor de bijeenkomsten nog steeds groeit. Edith Harmsen en Nicolet Plegt zijn onze Sociaal Werkers Mantelzorg en de volgende tekst op een ontvangen kaartje spreekt boekdelen:

Beste Edith en Nicolet
Bedankt voor jullie kaart en ook bedankt voor alle bijeenkomsten, lezingen, uitjes etc. Het was leerzaam en ook gezellig en ook het contact met lotgenoten was waardevol. Ik mis Tom, d.w.z. de man die hij was. Het gekke is dat ik zelfs het verpleeghuis mis. Al die mensen zijn een soort familie geworden. Misschien zien we elkaar nog eens.
Hartelijke groet,

We hebben drie cursussen georganiseerd: “Voluit leven”, “Omgaan met dementie” en “De kunst van het zorgen en loslaten” en steeds zaten de cursussen vol met inwoners uit onze gemeenten. Edith en Nicolet hebben ook zichzelf geschoold en verzorgen de cursussen of delen ervan zelf. De samenwerking met huisartsen, POH’s, WMO-consulenten en de thuiszorg verloopt steeds beter, in 2019 zijn er zo’n 40 nieuwe koppelingen ontstaan.

Vrijwilligers & verenigingen
Op het gebied van vrijwillige inzet zijn onze Sociaal Werkers V&V Kristel Trimbos en Marleen Wagenaar trots op de volgende resultaten in cijfers:

  • 88 vrijwilligers hebben zich ingeschreven, 39 via Dinkelland en 49 via Tubbergen;
  • 83 matches kwamen tot stand, in Dinkelland 28 en in Tubbergen 55 matches;
  • 29 nieuwe organisaties en initiatieven hebben zich ingeschreven, 8 via Dinkelland en 21 via Tubbergen
  • 83 vacatures zijn aangemeld, in Dinkelland 40 en in Tubbergen 43

Onze spreekuren van de Servicepunten Vrijwillige Inzet worden goed bezocht. We mochten in het jaar 2019 117 bezoekers verwelkomen. Daarnaast meldden zich nog 39 bezoekers via de telefoon. Kortom er wordt steeds meer een beroep op ons gedaan en in dat kader hebben we in december 2019 een digitaal ontmoetingsplein voor vrijwillige inzet (een online vacaturebank) onder naam Noaberbrink gelanceerd. Bijzonder is dat we 16 personen die al langere tijd buiten de boot vielen uit hun isolement hebben gehaald, zij doen weer mee. Het uitbreidende netwerk van de sociaal werkers V&V en de ontstane samenwerking met diverse instanties zoals Werkplein, Vluchtelingenwerk Oost Nederland en verschillende sportraden maakten dit mogelijk.

Voor verenigingen zijn we een luisterend oor en adviseren we op gebieden als vrijwilligersmanagement en deskundigheidsbevordering. Soms kort, soms langdurig, we ondersteunen bijvoorbeeld het bestuurlijke vernieuwingstraject in Fleringen. We bieden verenigingen ook cursussen aan in 2019 hebben we ons aanbod op basis van vraag uitgebreid met: Cursus Vertrouwenscontactpersoon, AVG-workshop en de door ons zelf ontwikkelde Basistraining 5 pedagogische vaardigheden.

Jeugd
Onze Sociaal Werkers Jeugd zijn Rick Ravenshorst en Ellen Blokhuis (per 01-06-2019). Ze werken zowel op individueel niveau (ze begeleiden complexe individuele casussen) als op groepsniveau d.w.z. scholen en verenigingen.
Vooral de middelbare scholen worden bezocht. Samen met de collega van Impuls uit Oldenzaal zijn aan het TCC Potskampstraat in Oldenzaal naschoolse activiteiten opgezet in het kader van het zgn. IJslandse model. Activiteiten als koken, sporten, theater en film-editing worden aangeboden. Het aantal deelnemers groeit en andere scholen (Canisius Tubbergen en TCC Denekamp) zijn geïnteresseerd. We willen op de scholen meer fysiek aanwezig zijn en zijn daartoe begonnen met schooljongerenwerk d.w.z. aanwezig op het schoolplein. Alle vier de locaties van het TCC (Potskampstraat, de Thij, Lyceumstraat en Denekamp) doen mee.

Bij verenigingen ligt de nadruk op het bevorderen van deskundigheid van vrijwilligers. In Geesteren, Rossum, Vasse en Denekamp is daar op basis van signalen begeleiding gegeven. We helpen verenigingen nieuw aanbod te ontwikkelen dat aansluit bij de hedendaagse jeugd. In één geval leverde dat 40 nieuwe jeugdleden op.

Het netwerk met dorpsraden, jeugdagent, POH’s wordt hechter en samen willen we het middelengebruik in onze gemeenten bespreekbaar maken. Ook andere thema’s als vandalisme en pesten komen daarbij aan de orde. Kortom we zien in 2019 dat we onze rol als adviseur steeds nadrukkelijker invullen, dat we ons netwerk gericht uitbouwen en dat we een goede balans dienen te houden tussen individuele vragen en vragen vanuit scholen/verenigingen.

Dorpsondersteuner Saasveld
De werkgroep “Zorg veur mekaar” uit Saasveld slaagde er bij de gemeente Dinkelland in de handen op elkaar te krijgen voor hun initiatief: dorpsondersteuner. Wij als SWTD zijn ook enthousiast over de vernieuwende aanpak die het plan in zich heeft en zo besloten we het experiment aan te gaan. Per 1 juni 2019 is Jolande Lammertink aangetrokken als dorpsondersteuner . In de eerste maanden van het experiment heeft Jolande kennis gemaakt met het dorp. Saasveld is een vrij gesloten gemeenschap, het vraagt veel aandacht om het vertrouwen van de inwoners te winnen. In de loop van 2019 kwamen een aantal interessante vragen binnen en zien we de relatie tussen de dorpsondersteuner en het dorp groeien. Het experiment loopt tot juni 2021 en het is nog te vroeg om conclusies te trekken. Het eerste gevoel is echter goed.

STAKEHOLDERS EN FINANCIËN

Bestuur
Bestuurlijk zaten we in 2019 in rustig vaarwater. Zeer wenselijk overigens want de focus kon zo volledig op ons werk worden gelegd. Tijdens de bestuursvergaderingen werd ook ruimte gemaakt om inhoudelijk op de hoogte te blijven over ons werk. Met het oog op de toekomst heeft het huidige bestuur (Anny Masselink, Erna Weda en Jos Vennegoor) in 2019 gekeken naar uitbreiding van het bestuur en daarin zijn ze geslaagd. Begin 2020 lijkt het zeer waarschijnlijk dat Rob Barenbrug en Louis Nijmeijer het bestuur van de SWTD gaan versterken.

Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers geen SWTD. Bij veel van onze thema’s is de inzet van vrijwilligers onmisbaar. We zijn gelukkig ook in 2019 er in geslaagd om voldoende vrijwilligers te motiveren om ons en daarmee de inwoners van onze gemeenten te ondersteunen. Gezien de omvang en de grote diversiteit in vrijwilligers hebben we besloten om ons beleid ten aanzien van vrijwilligers te professionaliseren. De notitie Vrijwilligerswerk is daartoe in ontwikkeling.
Een aantal jaren geleden is besloten om jaarlijks één grote bijeenkomst te organiseren waarbij we alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet. In 2019 vond die bijeenkomst plaats bij Hutten in Rossum waarbij ruim 240 vrijwilligers uit beide gemeenten mochten begroeten. Op basis van de positieve reacties blijven we ook in de toekomst vasthouden aan deze formule.

Wij in de Buurt
De SWTD vormt de ruggengraat van de netwerkorganisatie Wij in de Buurt. In deze netwerkorganisatie werken verschillende welzijnsorganisaties samen om via de één-loketgedachte de inwoners van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen zo laagdrempelig mogelijk hulp te bieden. In de gemeente Dinkelland werken op deze manier Wijkracht, GGD Jeugdgezondheidszorg, Palet, Zorggroep Sint Maarten en de SWTD samen en voor de gemeente Tubbergen zijn dat: Avedan, GGD Jeugdgezondheidszorg, Vluchtelingenwerk Oost Nederland, Stichting de Klup Twente en de SWTD. In beide gemeente vormen de medewerkers van deze organisaties een Sociaal Team dat elke werkdag een spreekuur heeft.

Het spreekuur van Wij in de Buurt wordt in beide gemeenten steeds beter bezocht. In 2019 is twee keer een Nieuwsbrief uitgegeven met inmiddels al meer dan 100 ontvangers. De sociale teams werken niet alleen samen maar scholen zich ook samen. In 2019 zijn er gezamenlijke bijeenkomsten geweest op de thema’s als sociaal isolement, ervencoaches, taalondersteuning en was- en strijkservice.

De gemeenten Dinkelland en Tubbergen zijn beide enthousiast over de één-loket gedachte met betrekking tot de algemene voorzieningen. De gemeenten kennen ook een gemeentelijke toegang (Team Ondersteuning en Zorg) en heeft het plan opgevat om in 2020 beide toegangen te koppelen tot een gemeenschappelijke toegang. Op deze manier ontstaat er één toegang voor alle inwoners met vragen op het gebied van zorg, hulp en ondersteuning. Daarnaast ontstaat er een meer integrale en intensieve samenwerking tussen de medewerkers van de gemeenten en de medewerkers van de verschillende welzijnsorganisaties. Deze gemeenschappelijke toegang die onder de werknaam “”Eén Toegang”” is gelanceerd zou 1 september 2020 zijn beslag moeten krijgen.

Financiën
Op basis van de voorlopige financiële rapportage 2019 kunnen we concluderen dat we financieel een gedegen jaar hebben gedraaid. Als we het (positieve) resultaat afzetten tegenover het totaal van inkomsten en uitgaven hebben we het over een resultaat van 1,5%.
Paulien Klompmaker verzorgde ook dit jaar met veel enthousiasme en inzet de financiële reportages en verdient daarvoor een dik compliment.

Maart 2020
Hans Weusthof

Menu