Klik in het bovenstaande menu op het onderdeel
waar je meer informatie over wilt weten

Dienstverlening SWTD

SWTD kent twee primaire processen aangeduid als Welzijn Advies en Ondersteuning en Welzijn Diensten en Producten.

Het welzijnswerk, veelal in opdracht van gemeenten, wordt uitgevoerd door onze sociaal werkers/adviseurs. Zij vormen het team Welzijn Advies en Ondersteuning.

De collega’s van het team Welzijn Diensten en Producten zijn verantwoordelijk voor de verhuur en verkoop van producten als personenalarmering, Tafeltje Dekje en onze servicedienst.
Voor beide processen ligt de eindverantwoordelijkheid bij directeur en bestuur, die hierin worden ondersteund door een administrateur.