Informatiebijeenkomst voor Senioren

  • Alzheimer-avonden in de gem. Dinkelland worden 1 a 2 x per jaar georganiseerd door de werkgroep Alzheimer. Deze Alzheimeravonden worden gevuld met de verschillende thema’s. Voor meer informatie verwijs ik u naar de agenda.
  • Werkgroep Dementie Tubbergen is onlangs opgericht en op dit moment bezig met het opzetten van een dementievriendelijk Tubbergen. Zodra hierover meer bekend is, zal dit op onze website vermeld worden.
  • Iedere maand worden er mantelzorgbijeenkomsten georganiseerd binnen beide gemeenten omtrent de verschillende thema’s. Voor meer info verwijs ik u naar het tabblad Mantelzorg.

Neem geheel vrijblijvend en gratis contact op met de sociaal werkers senioren

Aanspreekpunt gemeente Tubbergen:
Nicolet Plegt-Koedijk
T: 06 382 753 88
E: n.plegt@swtd.nl

Aanspreekpunt gemeente Dinkelland:
Ria Kamphuis
T: 06 122 228 40
E: r.kamphuis@swtd.nl