Schoolmaatschappelijk werk 

De schoolmaatschappelijk werker werkt nauw samen met de basisscholen in de Gemeente Tubbergen. Zij houdt zich vooral bezig met vragen op  het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling, opgroeien en opvoeden. Zij ondersteunt leerlingen, hun ouders/verzorgers en het onderwijspersoneel bij vragen daaromtrent.

Ondersteuning

Voor leerlingen
Kinderen kunnen worstelen met zaken als onzekerheid, (faal)angst, problemen in het contact met andere kinderen of volwassenen, een gebrek aan zelfvertrouwen of ingrijpende dingen die zich in hun leven voordoen. Soms is het fijn om daar met een buitenstaander over te praten of samen te werken aan wat je graag anders zou willen.

Voor ouders
Opvoeden is niet altijd makkelijk! Er kunnen heel wat vragen of zorgen zijn om een kind of de situatie waarin het opgroeit. Het schoolmaatschappelijk werk is er niet alleen voor grote problemen, maar ook voor de kleine vragen en twijfels. Samen kunnen we kijken naar mogelijke oplossingen of vervolgstappen.

Voor het onderwijs
Een goede samenwerking tussen school en ouders helpt het kind zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. De schoolmaatschappelijk werker kan hierbij een rol spelen.

 IK DENK GRAAG MET JE MEE!

Voor wie?

  • Leerlingen van de basisscholen in de Gemeente Tubbergen
  • Hun ouders/verzorgers
  • Onderwijspersoneel van deze scholen

Wat doe ik?

  • Luisteren
  • Ondersteunen (kind, ouder, school)
  • Meedenken
  • Verbinden

Mocht je contact willen, kun je vrijblijvend contact opnemen met Ellen aan de Stegge

Tijdens de schoolweken van maandag t/m donderdag
T: 06 53897001
E: e.aandestegge@swtd.nl

En tijdens de inloopspreekuren op school (zie agenda SWTD en de agenda van de desbetreffende school).