Sociaal werker Dorpsondersteuning

De Sociaal werker dorpsondersteuning is er voor alle Saasvelders met zorgen of vragen over zorg & welzijn, zelfredzaamheid, mantelzorg of inzet vrijwilligers. Ik ben een verbinder tussen bestaande en nieuwe (groeps) activiteiten en zorg dat individuele vragen en signalen en ondersteuningsvragen eerder op de juiste plek komen. Ik bied een luisterend oor en help mensen  (weer ) op weg, ook als er zorgen over anderen zijn. Altijd met het doel dat inwoners het eigenaarschap behouden en zo lang mogelijk met grip en glans in Saasveld kunnen blijven wonen.

Neem geheel vrijblijvend en gratis contact op met

Sociaal werker dorpsondersteuning Saasveld:
Jolande Lammertink
T: 06 29511600
E: j.lammertink@swtd.nl