Waarom alleen? Als samen zoveel gezelliger is!


De Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland, locatie Weerselo wil vanaf 11 december 2017 weer starten met een Open Eettafel in de Ontmoetingsruimte van de Haerstee in Weerselo. Eind 2016 hebben we besloten te stoppen met deze ontmoetingsactiviteit. Er was op dat moment bij de Senioren van Weerselo niet genoeg belangstelling meer om hier aan deel te nemen.

Echter, nu we bijna een jaar verder zijn, vangen wij van diverse kanten signalen op dat men het toch mist deze gezellige samen eten bijeenkomsten. Daarom is besloten, bij voldoende belangstelling van minimaal 8 deelnemers, vanaf maandag 11 december weer te gaan starten met de Open Eettafel. Elke 2e maandag van de maand zal er weer een Open Eettafel plaatsvinden in de ontmoetingsruimte van de Haerstee. Vanaf 12.30 uur bent u van harte welkom en  de maaltijden zullen worden geserveerd door de gastvrouwen Gerry en Mieke.

De kosten van een maaltijd zijn € 7,00. Deze worden 1 keer per 3 maanden achteraf, middels een door u afgegeven machtiging voor automatisch incasso, van uw rekening gehaald.
U betaalt steeds per kwartaal achteraf € 21,00. Als u zich opgeeft voor 11 december a.s., hoeft u pas eind maart 2018 € 21,00 te betalen. U kunt ter introductie dus 4 keer bij de Open Eettafel aanschuiven voor de prijs van 3 maaltijden!

Hebben wij uw belangstelling gewekt? Geeft u zich dan voor 1 december op bij St. Welzijn Tubbergen Dinkelland. Telefoon: 085-0479400, op werkdagen van 9.00 – 13.00 uur.
Of bellen met Ria Kamphuis, Adviseur Senioren te bereiken op maandag t/m woensdag op telnr.06 – 1 22 22 840.

Aansluitend aan deze Open Eettafel vindt er, echter wekelijks, op de maandagmiddag vanaf 14.00 uur, op dezelfde locatie een Spelletjesmiddag plaats. Hoe leuk zou het zijn als u eerst lekker uit eten zou gaan, om daarna nog even heerlijk met elkaar te Mens Erger Je Nieten, of samen een potje Rummikub te spelen. En dan over het kaarten nog maar te zwijgen.

Mocht u besluiten, gezellig een spelletje mee te spelen op de maandagmiddag, dan zijn de kosten voor deze Spelenderwijs middag € 2,00, welke u contant betaalt. U ontvangt hiervoor koffie of thee met aansluitend een drankje. De tijd van deze wekelijkse spelmiddagen is van 14.00 uur tot 16.00 uur. Opgave hiervoor is echter niet nodig. U bent gewoon van harte welkom en we zien naar u uit!

eettafel-swtd2