De gemeenten Tubbergen en Dinkelland en lokale welzijns- en zorgorganisaties waar inwoners terecht kunnen voor advies en ondersteuning, gaan intensiever samenwerken. Dit doen ze onder de naam WIJ in de buurt.

Vandaag is de samenwerking vastgelegd door het ondertekenen van een intentieverklaring.

Er komt 1 toegangspunt, waardoor inwoners directer en beter worden geholpen. Ideeën en activiteiten zullen meer samen met inwoners uitgewerkt en uitgevoerd worden. Daarnaast krijgt iedere gemeente een eigen team professionals, dat regelmatig met elkaar, met inwoners en met de gemeente afstemt over wat er speelt en wat er nodig is.


Samenwerking
Bij de samenwerking zijn alle organisaties betrokken waar inwoners zonder indicatie of beschikking van de gemeente terecht kunnen voor ondersteuning, de zogenaamde ‘vrij toegankelijke voorliggende voorzieningen’. De betrokken organisaties zijn Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland, Wijkracht, Stichting Informele Zorg Twente, Zorggroep Sint Maarten, GGD Twente Jeugdgezondheidszorg, Maatschappelijk Werk Noord West Twente, De Klup Twente en de betrokken gemeenten.

Gezamenlijk gaan zij aan de slag met de thema’s mantelzorg, armoede, gezonde leefstijl, vrijwillige inzet en burgerkracht, langdurige afstand tot de arbeidsmarkt, lichamelijke, verstandelijke, psychische en/of psychiatrische beperking, ongewenst sociaal isolement, vergunninghouders en laaggeletterden.

Foto
Op de foto staan de directeuren/managers die vanuit de ondersteuningsorganisaties betrokken zijn en de wethouders bij de ondertekening van de intentieverklaring op 1 maart.