Wij in de buurt

De gemeenten Tubbergen en Dinkelland en lokale zorg- en welzijnsorganisaties waar inwoners terecht kunnen voor advies en ondersteuning, gaan intensiever samenwerken onder de naam

WIJ in de buurt

Het nieuwe samenwerkingsverband
Er komt één toegangspunt, waardoor inwoners directer en beter worden geholpen. Ideeën en activiteiten zullen meer samen met inwoners uitgewerkt en uitgevoerd worden. Daarnaast krijgt iedere gemeente een eigen team professionals, dat regelmatig met elkaar en met de gemeente afstemt over wat er speelt en wat er nodig is.

Bij de samenwerking zijn alle organisaties betrokken waar inwoners zonder indicatie of beschikking van de gemeente terecht kunnen voor ondersteuning, de zogenaamde “vrij toegankelijke voorliggende voorzieningen”. De betrokken organisaties zijn Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland, Wijkracht, Stichting Informele Zorg Twente, Zorggroep St Maarten, GGD Twente Jeugdgezondheidszorg, Maatschappelijk Werk Noord West Twente, De Klup Twente en natuurlijk de betrokken gemeenten. Gezamenlijk gaan zij aan de slag met de thema’s mantelzorg, armoede, gezonde leefstijl, vrijwillige inzet en burgerkracht, langdurige afstand tot de arbeidsmarkt, lichamelijke, verstandelijke, psychische en/of psychiatrische beperking, ongewenst sociaal isolement, vergunninghouders en laaggeletterden.