Belangrijke mededeling inzake het Coronavirus:

SWTD (Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland) staat midden in de samenleving. Bij onze activiteiten ontmoeten (vaak kwetsbare) mensen elkaar wekelijks of soms zelfs dagelijks. Mensen worden door onze sociaal werkers en vrijwilligers geholpen en wij brengen partijen bij elkaar. Het verbinden op het gebied van welzijn is ons werk, maar het betekent in tijden van het Coronavirus en de risico’s die dit met zich meebrengt, ook een verantwoordelijkheid naar de inwoners van de gemeenten Tubbergen en Dinkelland.

Wij als SWTD nemen deze verantwoordelijkheid, om uw welzijn te beschermen en zijn bezorgd om uw gezondheid en die van onze medewerkers/vrijwilligers. Daarom zijn er een aantal aanpassingen:

Een aantal activiteiten zijn geannuleerd. Per thema geven wij u informatie.

Spreekuur Wij in de buurt
Het Sociaal Team van Wij in de Buurt in Dinkelland en Tubbergen is tot nadere orde op maandag tot en met vrijdag (alleen) telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 13.00. U kunt met alle vragen en zorgen terecht. Of het nu gaat om opvoedvragen, mantelzorgondersteuning, depressieve gevoelens, behoefte aan informatie: de sociaal werkers luisteren, ondersteunen, adviseren en helpen waar nodig. Ondersteuning in deze crisistijd vinden wij belangrijk. Indien nodig plannen we indien gewenst een afspraak, op één van onze locaties òf bij u thuis.
Voor het Sociaal team Tubbergen kunt u bellen met 085-0514058 of mailen op sociaalteamtubbergen@wijindebuurt.nl
Voor het Sociaal team Dinkelland kunt u bellen met 085-0514052 of mailen op sociaalteamdinkelland@wijindebuurt.nl

 

Maatschappelijk werk
Het kantoor van het maatschappelijk werk van de SWTD aan de Julianastraat 21 in Tubbergen is tot nader order gesloten. Afspraken zullen per telefoon doorgang vinden. Aanmeldingen telefonisch dagelijks van 9.00-13.00 uur (ipv 9-10 uur); clienten kunnen meeliften op onze dagelijkse bereikbaarheid. U kunt op de bij u bekende wijze contact opnemen met uw eigen maatschappelijk werker. Nieuwe aanmeldingen kunnen via het Wij in de Buurt nummer 085-0514058 op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur en 24 uur per dag via teammaatschappelijkwerk@swtd.nl

Senioren
Kijk in de agenda welke activiteiten doorgaan, De huisbezoeken van de SOEK (Senioren Op Eigen Kracht) worden uitgesteld. Huisbezoeken van onze Sociaal werkers senioren kunnen in overleg plaatsvinden. Anders zullen zij deze, in goed overleg, telefonisch laten plaatsvinden. Sociaal werker senioren gemeente Tubbergen, Nicolet Plegt-Koedijk, telefoonnummer 06-38275388, mail n.plegt@swtd.nl. Tijdelijk aanspreekpunt voor de gemeente Dinkelland, Maureen Loohuis, op maandag, woensdag en donderdag te bereiken op telefoonnummer 085-0479400, mail m.loohuis@swtd.nl,

Tafeltje dekje
Tafeltje dekje gaat wel door. De maaltijden worden nog steeds bezorgd. De vrijwilligers nemen de nodige voorzorgsmaatregelen in acht volgens de richtlijnen van het RIVM.

Personenalarmering
Nieuwe aansluitingen voor personenalarmering en huisbezoeken naar aanleiding van storingen worden alleen uitgevoerd in goed overleg.

Automaatje
Er kunnen tot nader bericht geen ritten meer aangevraagd worden. Automaatje stopt tot nader order.

Mantelzorg
Voor mantelzorgers in de gemeente Tubbergen en Dinkelland gaan de meeste activiteiten en cursussen met inachtneming van de RIVM richtlijnen door. Huisbezoeken van Mantelzorgvrijwilligers kunnen in overleg doorgang vinden. Sociaal werker mantelzorg, Edith Harmsen telefoonnummer 06-38594369, mail e.harmsen@swtd.nl. Sociaal werker mantelzorg, Nicolet Plegt-Koedijk, telefoonnummer 06-38275388, mail n.plegt@swtd.nl

Vrijwillige inzet

De spreekuren van het Servicepunt Vrijwillige Inzet zijn weer geopend voor bezoek. U bent van harte welkom op dinsdag van 10:00-12:00 uur in de bibliotheek van Tubbergen, of van 13:30-15:30 uur in het Kulturhus in Denekamp. Vind u de stap naar ons fysieke Servicepunt nog iets te groot? Het Servicepunt is ook telefonisch of per mail te bereiken. Bel hiervoor tijdens de spreekuren naar 085-0479404 of mail naar servicepunttubbergen@swtd.nl of servicepuntdinkelland@swtd.nl. Ook is ons initiatief Beweegmaatje weer van start gegaan. Uiteraard vind het bewegen plaats volgens de richtlijnen van de RIVM, waarbinnen wij op dit moment wandelen of fietsen passende activiteiten vinden. Samen gezellig actief, dat is het doel! Bent u op zoek naar iemand om mee te bewegen, of wilt u zich inzetten om bewegen of gewoon actief te zijn mogelijk te maken voor iemand? Wij maken graag kennis met u.
Sociaal Werker Vrijwillige Inzet gemeente Tubbergen, Kristel Trimbos-Groot Hemmink, telefoonnummer 06-42790907, mail k.trimbos@swtd.nl.
Sociaal Werker Vrijwillige Inzet gemeente Dinkelland, Anne Lansink, telefoonnummer 06-51833202, mail a.lansink@swtd.nl.

Armoedepreventie
Huisbezoeken kunnen doorgaan mits de richtlijnen van het RIVM in acht worden genomen; 1,5 mtr afstand en bij klachten de afspraak afzeggen en/of verzetten. Een telefonische afspraak is ook nog steeds mogelijk. De bijeenkomsten van het “Kijkje in de keuken” zullen dit kalenderjaar niet meer georganiseerd worden.

Jeugd
De spreekuren op het Carmel college van onze Sociaal werkers jeugd zijn tot nader order geannuleerd. Huisbezoeken van onze Sociaal werkers jeugd kunnen in overleg doorgang vinden. Anders zullen zij deze, in goed overleg, telefonisch laten plaatsvinden. Sociaal werker jeugd gemeente Dinkelland, Rick Ravenshorst, telefoonnummer 06-40027147, mail r.ravenshorst@swtd.nl . Sociaal werker jeugd gemeente Tubbergen, Ellen Blokhuis, 06-40918210, mail e.blokhuis@swtd.nl

School maatschappelijk werk
De schoolmaatschappelijk werker voor de basisscholen in de gemeente Tubbergen is telefonisch en via mail bereikbaar 0653897001, mail e.aandestegge@swtd.nl

Jonge mantelzorgers
Voor jonge mantelzorgers in de gemeente Tubbergen en Dinkelland gaan alle activiteiten en cursussen met inachtneming van de RIVM richtlijnen door. Huisbezoeken van onze Sociaal werker Jonge mantelzorgers kunnen in overleg doorgang vinden. Anders zal zij deze, in goed overleg, telefonisch laten plaatsvinden. Sociaal werker jonge mantelzorgers, Sharon Borggreve, 06-38594375, mail s.borggreve@swtd.nl

Dorpsondersteuner Saasveld
Alle activiteiten die georganiseerd waren door onze Sociaal werker dorpsondersteuning Saasveld gaan grotendeels door. Huisbezoeken van onze Sociaal werker dorpsondersteuning Saasveld kunnen in overleg doorgang vinden. Anders zal zij deze, in goed overleg, telefonisch laten plaatsvinden. Sociaal werker dorpsondersteuning, Jolande Lammertink 06-29511600, mail jolandelammertink@saasveld-veurmekaar.nl

Ons kantoor is ongewijzigd tussen 9.00 uur en 13.00 uur bereikbaar op 085-0479400, info@swtd.nl. Indien niet noodzakelijk, liever geen bezoek op kantoor.

 

Onze Sociaal werkers zijn op hun werkdagen telefonisch of per email te bereiken. De telefoonnummers en mailadressen vindt u via het informatie icoontje bij de betreffende medewerker.

Is persoonlijk contact met ons noodzakelijk en is er een afspraak met u gepland? Dan willen wij u vragen uw afspraak telefonisch of per mail te annuleren wanneer u verkoudsheidsklachten of griepverschijnselen heeft.

Zorg voor elkaar, maar doe het verstandig!

Voor meer informatie over het Coronavirus kunt u terecht bij de GGD:

Ga naar de website van de GGD