Op donderdagmiddag wordt er door een fanatiek groepje mannen (vrouwen zijn ook welkom) een potje Walking Football gespeeld op het voetbalveld van DTC. Bij Walking Football wordt getracht om mensen die lang niet meer hebben gevoetbald, ze via een andere variant weer enthousiast te maken voor deelname aan de sport.  Bij dit speltype mag er alleen gewandeld worden, er wordt dus niet gerend. Dit is om blessures te voorkomen en iedereen de mogelijkheid te bieden mee te kunnen doen. Er wordt 4 tegen 4 of 7 tegen 7 gespeeld, zonder keepers. Er mogen geen slidings gemaakt worden, de bal mag niet boven heuphoogte komen en lichamelijk contact is niet toegestaan. Op deze manier wordt de nadruk meer gelegd op het spelplezier en is het de perfecte variant voor mensen die lang niet meer gevoetbald hebben of pas op latere leeftijd willen beginnen met voetbal. Bewegen, plezier en gezelligheid staan tijdens deze activiteit voorop!

25 juli 2024
2:00 pm

Disseroltweg 9 Lattrop-Breklenkamp