In het najaar van 2016 hebben de gemeenteraden van Dinkelland en Tubbergen een nota minimabeleid aangenomen. Deze nota is bedoeld om alle acties gericht op het voorkomen en terugdringen van armoede in beide gemeenten nog beter te laten verlopen. Hierbij zijn vele organisaties en initiatieven betrokken. Het is raadzaam om ook deze krachten te gaan bundelen.

SWTD is gevraagd bij te dragen aan de realisatie van het minimabeleid door een Coördinator Armoedepreventie aan te stellen, een werkplan te maken en aan de slag te gaan.


Armoede: wat is dat?
Er zijn verschillende definities van het begrip armoede. SWTD gaat uit van het volgende:

  • Je hebt onvoldoende inkomen om te kunnen voorzien in basisbehoeften (eten, kleding, woning, etc.) om volwaardig te kunnen participeren in de samenleving.
  • Je hebt in principe wel voldoende inkomen,  maar door omstandigheden heb je schulden en leef je daardoor (tijdelijk) in armoede.

Voor meer informatie over de concrete activiteiten en steun die wij kunnen bieden, verwijzen wij u naar onze site www.meedoenintubbergen.nl en/of www.meedoenindinkelland.nl

U kunt ook contact zoeken met Mariska Jogems, Coördinator Armoedepreventie, via ons algemene nummer 085-0479400 of mailen naar m.jogems@swtd.nl

18 april 2019
8:25 pm

Reutum