Waar gaat deze cursus over?
Zorgen voor je naaste(n) kan gevoelens van onmacht, spanning, verdriet, angst en onzekerheid met zich meebrengen. Deze gevoelens komen mantelzorgers vaak slecht van pas, want ze moeten doorgaan, de ander heeft je nodig. Je kunt er alles aan doen om deze gevoelens niet te ervaren, door er tegen te vechten of ze te vermijden. Het blijkt nogal eens dat de gevoelens dan juist sterker worden.

De cursus Voluit leven is bedoeld voor mantelzorgers die zich niet meer willen laten belemmeren door gevoelens als angst, spanning, somberheid, vermoeidheid en pijn. In de cursus onderzoek je hoe je omgaat met dit soort gevoelens en hoe je gevoelens die je lastig vindt, kunt leren toelaten. (‘acceptatie’). Bewustwording is hierin belangrijk. Door bewuster in het hier en nu te leven, wordt geleerd om allerlei ‘oordelen’ (strenge regels etc.) sneller op te merken en je er minder door te laten leiden. Veel mantelzorgers cijferen ze zichzelf weg voor de ander. In de cursus leer je wat voor jou belangrijk is in het leven en onderzoek je je eigen waarden en normen.

Wanneer, waar en hoe vaak?

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van 2 uur, te weten op maandagmiddag
30 september, 7,14 en 21 oktober. De cursus vindt plaats in de Cocer in Rossum.
Je krijgt bij deze cursus een cursusmap met opdrachten die je helpen om het geleerde in de praktijk toe te passen.  Er is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. De cursus is gebaseerd op het boek Voluit leven van Ernst Bohlmeijer en Monique Hulsbergen. De cursus is kosteloos.

14 oktober 2019
12:40 pm

Kulthurhus Rabo de Cocer Thijplein 1 Rossum