Vorig jaar is door de Corona maatregelen de bijeenkomst ‘Publieksacademie Kinderarmoede Twente’ geannuleerd.

Heel jammer, want 300 belangstellenden en sprekers wilden graag komen om over dit belangrijke onderwerp te praten, ervaringen te delen, te discussiëren.

 

Om even het geheugen op te frissen; waarom de Publieksacademie Kinderarmoede Twente?

Kinderen die leven in armoede hebben een grotere kans op ongezondheid. En dat willen we niet. Daarom organiseren we in het kader van de Alliantie Kinderarmoede de Publieksacademie Kinderarmoede Twente.

Het doel van de Publieksacademie is om, op regionaal niveau, het thema kinderarmoede en de invloed op gezondheid bespreekbaar te maken en de krachten te bundelen om er samen iets aan te doen. Van gemeenten, scholen, maatschappelijke organisaties tot bedrijven. Allemaal kunnen ze een steentje bijdragen.

 

Het onderwerp is in de tussentijd alleen maar actueler en urgenter geworden. We gaan daarom in de herkansing en houden op 24 maart van 14.00-16.00 uur een online bijeenkomst, live vanuit het Wilminktheater.

Ben jij vanuit je werk betrokken bij dit onderwerp of ben je op een andere manier geïnteresseerd hoe je het verschil kunt maken? Reserveer dan deze datum alvast in de agenda. Binnenkort volgt de uitnodiging met het programma.

24 maart 2021
2:40 pm