Veilig Verkeer Nederland, afd. Dinkelland & Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland

OPFRISCURSUS RIJBEWIJSHOUDERS OP HERHALING VOOR 65-PLUSSERS

De data en locatie voor de theorieochtenden zijn:

De Opfriscursus Rijbewijshouders op herhaling wordt gehouden op: maandagmorgen  14 en 21, 28 maart en 4 april van 9.30 uur tot 11.00 uur in het sportcomplex ’t Trefpuunt, Legtenbergerstraat 6, 7595 XB in Weerselo. Op maandag 11 april zal de praktijkles plaatsvinden. Tevens kan men meedoen aan een ogen-, gehoor- en reactietest.

 

Door aan deze cursus mee te doen, krijgt u de mogelijkheid  uw verkeerskennis op te frissen en te testen. Waarmee u als weggebruiker, wellicht in de toekomst uw voordeel mee kunt doen. De cursus is beslist geen keuring! De kosten van de gehele cursus bedragen € 15.00.

 

U kunt zich opgeven tijdens kantooruren van maandag t/m woensdag bij Ria Kamphuis, Sociaal werker Senioren. Telefoon 06-122 22 840 of via de mail: r.kamphuis@swtd.nl

28 maart 2022
9:30 am

’t Trefpunt, Legtenbergerstraat 6 7595 XB Weerselo