Lotgenoten-contactgroep
 “Verlies van een dierbare partner”

Met elkaar in gesprek èn samen aan tafel!

Waarom een Lotgenoten-contactgroep ‘Verlies van een dierbare partner?

Het verlies van een partner is een ingrijpende gebeurtenis die je hele leven overhoop kan halen. Vaak is er in het begin na het verlies nog aanloop, hulp en belangstelling. Echter, na een tijdje neemt dat af en sta je er alleen voor. Wanneer dat voor u moeilijk is, kan een Lotgenoten-contactgroep u misschien ondersteunen. Soms vinden mensen het moeilijk om over hun verdriet te praten. In een groep met lotgenoten is dat vaak wat gemakkelijker. Zonder oordeel en met respect voor ieders eigenheid. In de onderlinge ontmoeting kan er (h)erkenning zijn in elkaars verhalen.

Uit ervaring weten we dat er bij veel mensen grote behoefte bestaat om met anderen, die in eenzelfde situatie zitten, te praten over de problemen, zorgen en ervaringen na een verlies. Hoe pak je de draad van het leven weer op? Hoe ga je alleen verder? Wat te doen met feestdagen, bijzondere momenten, vakanties etc.? Het je begrepen voelen, je hart kunnen luchten en ervaren dat je niet de enige bent die zich zo voelt na een verlies, werkt verlichtend en ondersteunend. Niemand wil er mee te maken hebben, maar verlies hoort nu eenmaal bij het leven. De informatie over verlies en rouw die tijdens de bijeenkomsten wordt gegeven, geeft handreikingen hoe hiermee om te gaan.

Voor wie is de Lotgenoten-contactgroep bedoeld?

Voor senioren vanaf ongeveer 60 jaar die moeite hebben met het verwerken van het verlies van een partner en die er behoefte aan hebben met lotgenoten over dit verlies te praten. De ervaring leert dat een Lotgenoten-contactgroep het meeste effect heeft, als het verlies langer dan 3 maanden geleden heeft plaats gevonden.

 Doel van de contactgroep:

  • Verminderen van isolement en eenzaamheid.
  • Delen van gevoelens/ervaringen met elkaar.
  • Steun, begrip en bevestiging bieden.
  • Inzicht geven in de oorzaken en het verloop van verlies en rouw, alsmede manieren aanreiken hoe hier mee om te gaan.
  • Het steunen van elkaar en het geven van praktische adviezen aan elkaar.
  • Leren moeilijke situaties te bespreken en hulp te vragen.
  • Te mogen ervaren dat rouwen er gewoon mag ‘zijn’.
  • Ontmoeten van nieuwe mensen c.q. lotgenoten. Misschien is dit wel het allerbelangrijkste, want gedeelde smart is halve smart!

Wanneer komt de Lotgenoten-contactgroep bijeen?

Er zijn in totaal 6 bijeenkomsten en deze vinden plaats op de woensdagochtend. De bijeenkomsten zijn in 2019 op 9 en 23 oktober, 6 en 20 november en 4 december. De laatste bijeenkomst is op 8 januari 2020.

Waar en wat is het tijdstip van de bijeenkomsten?

De bijeenkomsten vinden plaats in het Kulturhus, Oranjestraat 21-23, 7591 GA in Denekamp. Tijd: Van 10.30 uur tot ongeveer 13.00 uur.

Wat zijn de kosten voor deelname?                    

De kosten voor de 6 bijeenkomsten bedragen € 75,00. Dit is inclusief koffie en thee. Verder sluiten we iedere bijeenkomst af door gezamenlijk te genieten van een heerlijke warme maaltijd. De insteek hiervan is, dat samen eten verbindt. Dit 3-gangen diner wordt geserveerd in het restaurant van Brasserie ’t Peerke in het Kulturhus. Mocht u wèl graag deelnemen, maar kunt u de kosten niet betalen? Dan kunt u dit kenbaar maken bij opgave.

Groepsgrootte:

Maximaal 8 deelnemers per groep.

Opgave en informatie:

Voor opgave en/of informatie kunt u bellen met Ria Kamphuis,

Adviseur Senioren. Te bereiken op maandag t/m woensdag.

Telefoon: 06-1 22 22 840. Mailen mag ook: r.kamphuis@swtd.nl

8 januari 2020
10:30 am

Kulturhus Oranjestraat 21-23 7591 GA in Denekamp