Dit traject is bedoeld voor mantelzorgers en geeft je de gelegenheid naar je eigen situatie te kijken.. Wat is het effect van jouw manier van zorg verlenen op je familielid, op jezelf en op je situatie. Je leert er je kernkwaliteiten in te zetten en toch ook afstand te nemen, beide vanuit je hart.
Je krijgt handvatten om met de situatie, waar jij mee zit, doelgericht om te gaan. Je kijkt naar de dagelijkse werkelijkheid en zoekt uit wat je tegen houdt om in het zorgen ook los te laten. Je ontdekt in de loop van het traject hoe je dat kunt doen. Je staat stil bij situaties waar je in zit en gaat zien waar je wel of geen invloed op hebt. Je leert je eigen mogelijkheden meer te gebruiken (nadat je ze hebt ontdekt) en dat geeft energie en zelfvertrouwen, Het uitgangspunt is dat je zelf invloed hebt op je leven. Je leert te kiezen om zodoende dingen die je ‘overkomen’ anders te gaan doen.

Sociaal werker mantelzorg:
Edith Harmsen
T: 06 – 38594369
E: e.harmsen@swtd.nl

Sociaal werker mantelzorg:
Nicolet Plegt – Koedijk
T: 06 – 06-38275388
E: n.plegt@swtd.nl

7 oktober 2021
9:30 am