WAAR GAAT DEZE CURSUS OVER?

Zorgen voor je naaste(n) kan gevoelens van onmacht, spanning, verdriet, angst en onzekerheid met
zich meebrengen. Deze gevoelens komen mantelzorgers vaak slecht van pas, ze moeten doorgaan
want de ander heeft je nodig. Je kunt er alles aan doen om deze gevoelens niet te ervaren, door er
tegen te vechten, ze te vermijden of proberen te verdoven. Het blijkt nogal eens dat de gevoelens
dan juist sterker worden.

De cursus Voluit leven is bedoeld voor mantelzorgers die zich niet meer willen laten belemmeren
door gevoelens als angst, spanning, somberheid, vermoeidheid en pijn. In de cursus onderzoek je
hoe je omgaat met dit soort gevoelens en hoe je gevoelens die je lastig vindt kan leren toelaten.
(‘acceptatie’). Bewustwording is hierin belangrijk. Door bewuster in het hier en nu te leven, wordt
geleerd om allerlei ‘oordelen’ (strenge regels etc.) sneller op te merken en je er minder door te laten
leiden. Veel mantelzorgers blijken erg hoge eisen te stellen aan zichzelf.
Vaak cijferen ze zichzelf weg voor de ander. In de cursus leer je wat voor jou belangrijk is in het
leven en onderzoek je je eigen waarden en normen.

WANNEER, WAAR EN HOE VAAK?
De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van 2 uur en vindt plaats op 16, 23, 30 maart en 6 april
in Weerselo (’t Trefpunt). Je krijgt bij deze cursus een cursusmap met korte teksten en opdrachten
die je helpen om het geleerde in de praktijk toe te passen. Er is ruimte voor het uitwisselen van
ervaringen. De cursus is gebaseerd op het boek Voluit leven van Ernst Bohlmeijer en Monique
Hulsbergen en wordt gegeven i.s.m. GGNet Preventie.
Wil je meer weten of je aanmelden? Opgeven kan voor 1 maart a.s.

DAG MAAND TIJD
maandag 16 maart van 13.30 tot 15.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur)
maandag 23 maart van 13.30 tot 15.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur)
maandag 30 maart van 13.30 tot 15.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur)
maandag 06 april van 13.30 tot 15.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur)

DEELNAME
U wordt geacht de gehele cursus te volgen, er zijn geen kosten verbonden aan deze cursus.

WAAR?
’t Trefpunt
Legtenbergerweg 6, 7595 XB Weerselo

Wilt u meer informatie? Bel gerust met onderstaande nummers.
Edith Harmsen
T: 06 385 943 69
E: e.harmsen@swtd.nl
Nicolet Plegt-Koedijk
T: 06 382 753 88
E: n.plegt@swtd.nl

30 maart 2020
1:30 pm

’t Trefpunt Legtenbergerweg 6 7595 XB Weerselo